Αρχική - Μικροδρόμιο Σχολείο Προσχολικής Αγωγής
ΚΑΛΩΣ ΟΡΙ ΣΑΤΕ

Όταν τα παιδιά ανοίγουν τους δικούς τους δρόμους..

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Στο μικροδρόμιο έχουμε δημιουργήσει ένα περιβάλλον βασισμένο στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό, την αγάπη, την ελευθερία και τη θετική αποδοχή όλων.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο Μικροδρόμιο έχουμε διαμορφώσει μια εκπαιδευτική φιλοσοφία που στο επίκεντρό της έχει τα παιδιά.

Παρατηρώντας το παιχνίδι τους και παίζοντας μαζί τους, λαμβάνουμε πολύτιμο υλικό για τα ενδιαφέροντα και τις αναζητήσεις τους, ώστε να δημιουργήσουμε μαζί τους διαδρομές μάθησης. Η γνώση γόνιμα μεταβιβάζεται από τα παιδιά προς τους εκπαιδευτικούς και από τους εκπαιδευτικούς προς τα παιδιά. Είναι αποτέλεσμα έρευνας, παρατήρησης και πειραματισμού.

ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ

Ανυπομονούμε να σας γνωρίσουμε!

Το σχολείο μας είναι ανοιχτό για να το γνωρίσετε. Η ξενάγηση στο Μικροδρόμιο είναι η έναρξη μιας υπέροχης εμπειρίας.