Σχέδιο σπουδών - Μικροδρόμιο Σχολείο Προσχολικής Αγωγής

Σχέδιο σπουδών

Εκπαιδευτική οδός

Διερευνητική προσέγγιση και βιωματική μάθηση

Τα παιδιά διαρκώς γεννούν ιδέες και θέτουν ερωτήματα. Δρουν σαν μικροί ερευνητές με άσβεστη επιθυμία αναζήτησης και ανακάλυψης. Με τη φυσική τους περιέργεια ως κίνητρο όλο το σχολείο μετατρέπεται σε ένα εργαστήριο έρευνας και πειραματισμού όπου οι ερωτήσεις των παιδιών δημιουργούν μονοπάτια μάθησης βασισμένα σε ό,τι τους κεντρίζει το ενδιαφέρον.

Με σκοπό ό,τι μαθαίνουν να τους γίνεται βίωμα, τα παιδιά εμπλέκονται ενεργά στις δραστηριότητες που είτε προτείνουν τα ίδια είτε προωθούνται από τους εκπαιδευτικούς με βάση τις προτιμήσεις τους. Εργαλεία μας προς μια βιωματική μάθηση είναι το παιχνίδι και η μέθοδος project.

Το παιχνίδι είναι ο τρόπος των παιδιών να κατανοήσουν τον κόσμο. Μαθαίνουν ακολουθώντας τον δικό τους ρυθμό, παίρνουν πρωτοβουλίες, συνεργάζονται, ανταλλάσσουν ιδέες κι εμπειρίες, επιλύουν προβλήματα και φτάνουν σε συμπεράσματα. Αντλούν χαρά, διασκεδάζουν, κι έχοντας ενεργοποιημένες όλες τους τις αισθήσεις, προσλαμβάνουν πολλαπλά ερεθίσματα, τα επεξεργάζονται και οικοδομούν σταδιακά τις γνώσεις.

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Project εμβαθύνουμε στη γνώση, προσεγγίζοντάς την διαθεματικά, ανακαλύπτοντας νέους δρόμους και πηγές μάθησης. Τα παιδιά βιώνουν ουσιαστικές εμπειρίες, επιστρατεύουν ποικίλους εκφραστικούς τρόπους παίζοντας και αλληλεπιδρώντας σε μεγαλύτερες και μικρότερες ομάδες καθώς και λειτουργώντας ατομικά.

Project

ΣΧΕΔΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στις διαδρομές μάθησης που δημιουργούνται, τα παιδιά καλλιεργούν τις βασικές δεξιότητές τους μέσα σε ένα δίγλωσσο περιβάλλον και την καθημερινή επαφή τους με την ελληνική και την αγγλική γλώσσα, τα μαθηματικά, την τεχνολογία και τις φυσικές επιστήμες. Η τέχνη μέσα από όλες τις μορφές της έχει κυρίαρχο ρόλο στην καθημερινότητά των παιδιών προσφέροντάς τους μια μεγάλη ποικιλία ερεθισμάτων και εκφραστικών οδών. Μέσα από το παιχνίδι στη φύση, την κηπουρική, τις αθλητικές δράσεις, την πλούσια σε θρέψη διατροφή και τη μαγειρική έχουμε σαν στόχο να εμφυσήσουμε στα παιδιά τη σημαντικότητα και τα οφέλη ενός υγιεινού τρόπου ζωής που στοχεύει στην ευεξία και την ευδαιμονία. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές που οργανώνει το σχολείο έχουν στόχο να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες και τα βιώματα των παιδιών.

Προσχολική ηλικία

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

2,5 - 4 Ετών

Είναι η πρώτη επαφή των παιδιών με ένα δομημένο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να συνυπάρξουν με συνομηλίκους τους έχοντας το καθένα τις δικές του επιθυμίες και ανάγκες.

Η ενθάρρυνση και η θετική στάση των εκπαιδευτικών προς τα παιδιά θα βοηθήσουν στην ομαλή προσαρμογή τους και θα ενδυναμώσουν την αυτοεκτίμησή τους. Η συναισθηματική ισορροπία καθώς και η καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών αυτής της ηλικίας, είναι οι κυριότεροι εκπαιδευτικοί στόχοι που καλούμαστε να εκπληρώσουμε.

Σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης τα παιδιά ανακαλύπτουν και προσδιορίζουν τον εαυτό τους σε σχέση με το χώρο και σε σχέση με τους άλλους. Οι 5 αισθήσεις τους είναι τα κυριότερα κανάλια μέσα από τα οποία επεξεργάζονται τις πληροφορίες που λαμβάνουν από το περιβάλλον τους και μαθαίνουν.

Στο Μικροδρόμιο τα παιδιά θα βρουν πλούσια ερεθίσματα ώστε να εξερευνήσουν να κινητοποιηθούν, να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους, να τις εξελίξουν, να εκφραστούν ελεύθερα, να μάθουν μέσα από το ατομικό και ομαδικό παιχνίδι, να καλλιεργήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους ενώ παράλληλα με αυτή τη διαδικασία αποκτούν γνώσεις που τους εντυπώνονται και γίνονται βίωμα.

Προνήπιο/Νηπιαγωγείο

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

2,5 - 4 Ετών

Σε αυτό το αναπτυξιακό στάδιο εισάγονται με πιο οργανωμένο και συντονισμένο τρόπο οι γνώσεις. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι τα παιδιά ενθαρρύνονται να μάθουν πώς να ανακαλύπτουν τις γνώσεις.

Οι μαθησιακές εμπειρίες έχουν ως αφετηρία τα προσωπικά ενδιαφέροντα των παιδιών, τα οποία οι εκπαιδευτικοί προσεγγίζουν με διερευνητικό και βιωματικό τρόπο.

Τα παιδιά καλούνται να συνεργαστούν αποτελεσματικά σε μικρές ομάδες, να επιχειρηματολογήσουν, να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, να διατυπώσουν υποθέσεις και να φτάσουν σε συμπεράσματα τα οποία έπειτα αξιολογούν. Εφευρίσκουν τρόπους επίλυσης προκλήσεων και προβλημάτων και αναπτύσσουν την επινοητικότητά τους. Αυτά είναι κάποια από τα απαραίτητα εφόδια που θα χρειαστούν σε όλη τη μετέπειτα σχολική πορεία τους, αλλά και στη ζωή τους, και τα οποία αποκτώνται στο νηπιαγωγείο.

Ένας πολύ σημαντικός στόχος που κατακτούν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία είναι η διαχείριση των συναισθημάτων τους και η ανάπτυξη της κοινωνικής τους συμπεριφοράς μέσα από την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. Στο σχολείο μας εστιάζουμε ιδιαίτερα στο να μάθουν τα παιδιά να αναγνωρίζουν, να αποδέχονται και να ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους, όπως επίσης και να κατανοούν και να σέβονται τα συναισθήματα των άλλων ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν επιτυχημένες διαπροσωπικές σχέσεις.